Τα «κουφάρια» της Στατιστικής


«Μαγική εικόνα» αποτυπώνει η ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με την εκμηχάνιση της γεωργίας

Τα «κουφάρια» της Στατιστικής

Κοντονής Γιώργος|  02/06/2014 – 12:54 μμ

Στο «περίπου» και εµπειρικά συλλέγονται τα στοιχεία από τους στατιστικούς ανταποκριτές, σε δηµοτικά διαµερίσµατα σύµφωνα µε τους ίδιους, όσον αφορά τουλάχιστον τα γεωργικά µηχανήµατα, στοιχεία τα οποία διοχετεύονται έπειτα στην ΕΛΣΤΑΤ για τη σύνταξη της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας. Επί της ουσίας δηλαδή, όπως προέκυψε από ρεπορτάζ της Agrenda, η καταµέτρηση γίνεται µε ένα σύστηµα τύπου «ρωτώντας πας στην πόλη» χωρίς να γίνεται ακριβής καταγραφή.

Χαρακτηριστικά, τα στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα και αφορούν τη χρήση γεωργικών ελκυστήρων τα έτη 2008, 2009 και 2010 δίνουν τον αριθµό των τρακτέρ που χρησιµοποιούνται να φτάνουν τις 393.968, 390.922 και 390.407 αντίστοιχα, γεγονός που προκαλεί τουλάχιστον απορία καθώς από το 1958 έως σήµερα έχουν εισαχθεί µόλις 310.000 νέοι ελκυστήρες. Σε συνέχεια αυτής της έκθεσης άνθρωποι του κλάδου των αγροτικών µηχανηµάτων εξέφρασαν την απορία τους για την εγκυρότητα των στοιχείων καθώς σε καµία περίπτωση η εικόνα της αγοράς δεν αντιπροσωπεύει την «πληµµύρα» γεωργικών ελκυστήρων που φαίνεται.Προβληµατικό το επίσηµο σύστηµα καταγραφής
Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ επί του παρόντος υπολογίζεται µε βάση στοιχεία αλλά και τις µελέτες του ΣΕΑΜ πως στην Ελλάδα υπάρχουν ενεργοί περίπου 180.000 γεωργικοί 2αξονικοί ελκυστήρες. Όπως είχε τονίσει και ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ κ. Σάββας Μπαλουκτσής σε παλαιότερη παρουσίαση του ΙΟΒΕ για την εκµηχάνιση του πρωτογενούς τοµέα «Με τη µελέτη του ΙΟΒΕ καταρρίπτεται επιτέλους ένας µύθος, ότι η Ελλάδα έχει γεµίσει τρακτέρ. Μέχρι σήµερα στη χώρα µας δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστηµα απογραφής και διαγραφής των ελκυστήρων που εργάζονται στην Ελλάδα. Το κόστος είναι πολύ υψηλό και δεν είναι µόνο οικονοµικό, αλλά και περιβαλλοντικό και ανθρώπινο».

Πολύ πίσω στην εκµηχάνιση
Από το 2009 µέχρι σήµερα ο ρυθµός τοποθέτησης νέων ελκυστήρων στην αγορά παρουσίασε περαιτέρω ραγδαία µείωση, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2012, πωλήθηκαν µόλις 543 νέα τρακτέρ ενώ ανάλογη ήταν και η πορεία των  παρελκόµενων.

Bρείτε εδώ σχετικό πίνακα με Γεωργικά μηχανήματα, έτη 2008-2010

Τα στοιχεία των εισαγωγέων για τον εγχώριο στόλο τρακτέρ
Κύριε ∆ιευθυντά,
Με έκπληξη διάβασα στο τελευταίο φύλλο της AGRENDA (16.05.2014), και στα πλαίσια έρευνας που δηµοσιεύσατε, µε τίτλο «Συρρίκνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων», ότι ο αριθµός των γεωργικών ελκυστήρων στην Ελλάδα παρουσίασε µείωση µεταξύ των ετών 2008 και 2009 σε ποσοστό 0,8% ενώ το 2010 αυξήθηκαν από 339.968 σε 390.407!
Τα στοιχεία αυτά -που προφανώς λανθασµένα σας κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ – δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και ως έγκριτη εφηµερίδα του κλάδου θα θέλατε να αποκαταστήσετε προς όφελος των αναγνωστών σας.  Αρκεί και µόνο να αναφέρω ότι τα τελευταία 10 χρόνια ( 2004-2013) στην Ελλάδα πουλήθηκαν συνολικά 23.387 καινούργιοι γεωργικοί ελκυστήρες, για να καταδειχθεί το µέγεθος του λάθους που αναφέρεται σε αύξηση των ελκυστήρων κατά 60.000 (!) περίπου, µεταξύ των ετών 2009-2010.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτουµε τα παρακάτω στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία του  ΣΕΑΜ:
Από το 1958 έως το 2013 στη χώρα µας εισήχθησαν 309.935 καινούργιοι γεωργικοί διαξονικοί ελκυστήρες.
Εκτός από τους παραπάνω, ένας αριθµός  40 – 45.000 διαξονικών ελκυστήρων εισήχθησαν ως µεταχειρισµένοι στη χώρα µας.
Μόλις 70.298 καινούργιοι γεωργικοί ελκυστήρες εισήχθησαν στην χώρα µας από το 1991 και µετά, είναι δηλαδή 23 ετών και νεότεροι.
Για τους υπόλοιπους  239.638  ελκυστήρες που εισήχθησαν ως καινούργιοι στη χώρα µας, έχουν παρέλθει 24 χρόνια το λιγότερο έως 56 χρόνια το περισσότερο, από τότε που µπήκαν στο χωράφι. Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς πόσοι από αυτούς εξακολουθούν να ευρίσκονται σε λειτουργία (σαφώς λιγότεροι από τους µισούς).
Με βάση την αναλυτική επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, ο στόλος των διαξονικών ελκυστήρων που βρίσκονται σε λειτουργία στην Ελλάδα, δεν ξεπερνάει τα 180.000 τρακτέρ. Η µέση ηλικία των παραπάνω τρακτέρ είναι 25 έτη.
Όσον αφορά την τοποθέτηση νέων γεωργικών ελκυστήρων στην αγορά, την τελευταία 5ετία, είναι η εξής ανά έτος:
2009: 1.974       2010: 1.453
2011: 1.029    2012: 543
2013: 1.134
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Για τον Σύνδεσµο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ)
ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ∆.Σ.