ΡΑΜΠΕΣ ΖΗΚΟΣ


Πολυμπέκ Τεχνητής Βροχής (Ράμπα Ποτίσματος)

Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους καρουλιών
Μήκος ποτίσματος 35-57 μέτρα
Αριθμός ακροφυσίων 36 διαφορετικών μετρημάτων
Ομοιόμορφο πότισμα
Οικονομία καυσίμων έως 50%
Πτέρυγες γαλβανισμένες εν θερμώ
Δυνατότητα εξ ολοκλήρου γαλβανισμένης ράμπας
Περιστροφή πτέρυγας 360 μοίρες
Απλή και ελαφρά κατασκευή
Πότισμα με άνεμο χωρίς πρόβλημα
Υποδοχή εκτοξευτήρα και ρυθμιζόμενο ύψος πτέρυγας
Ειδικό φίλτρο για να μην φράζουν τα μπέκ
Αποδοχή ποτίσματος απο 5-130 m3
Πίεση λειτουργίας απο 1,5-10 bar
Βάρος πολυμπέκ: 400-550Kg