ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


Από την παράδοση στο δήμο Ορχομενού του καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα CASE 580 ST που έγινε στις 8/8/2018